Universiteto absolventų santykių strategija


Dėl ASU plėtros strategijos iki m. Maziliauskui, prorektoriui doc.

Svarbu nepamiršti

Tai kelia strategijai didelius reikalavimus. Vertindami atliktą strategijos rengėjų darbą ir ambicingus siekius bei siekdami, kad universiteto darbuotojų padėtis ne blogėtų universiteto absolventų santykių strategija gerėtų, norime atkreipti dėmesį į mūsų nuomone, esamus strategijos trūkumus.

Strategijoje nėra numatyti būtini žmogiškieji ištekliai iškeltiems tikslams ir uždaviniams įgyvendinti bei neįžvelgiamas tikslas gerinti universiteto darbuotojų padėtį.

Visose strategijos kryptyse iškelti tikslai ir uždaviniai gali būti realizuoti tik neišvengiamai didinant pedagogų, mokslo ir kitų darbuotojų fizinę darbo apimtį darbo laikątuo pačiu metu žymiai padidinant darbo intensyvumą, protinę bei emocinę darbuotojų įtampą. Vien tik studijų tobulinimas I-oji strategijos kryptis reikalauja iš pedagogų kurti naujas ir atnaujinti jau vykdomas studijų programas, sukurti savianalizės sistemas, gerinti studijų kokybę, įsisavinti naujus, inovatyvius mokymo metodus bei technologijas, gerinti studentų gebėjimus, tarp jų tokius, kurie apskritai labai sunkiai gerinami universiteto absolventų santykių strategija ir kt.

universiteto absolventų santykių strategija botsvanos ekonomikos įvairinimo strategija

Realizuoti šiuos tikslus ir uždavinius yra labai sudėtinga, nes, kaip konstatuojama pačioje strategijoje, stojančiųjų į ASU pradinis pasirengimo lygis prastėja. Mokslo srityje teks ne tik intensyviau plėtoti mokslo darbų apimtis pav.

Pedagogams ir kitiems ASU darbuotojams teks daug dirbti didinant tiksliau kalbant-sukuriant universiteto tarptautiškumą tam reikia ne tik tinkamai išmokti užsienio kalbas bet ir suvokti svetimas kultūrasatsispirti atvykstančių iš užsienio pedagogų ir mokslo darbuotojų konkurencijai, aktyviai veikti skleidžiant žinias visuomenėje ir skatinant ją mokytis visą gyvenimą Lietuvoje, ypač kaime, iki šiol universiteto absolventų santykių strategija neišspręsta problemasugebėti padidinti poveikį šalies socialiniams ekonominiams procesams, pagerinti beje, iš esmės universiteto įvaizdį ir tt.

Padidėjusios darbo sąnaudas paprastai yra kompensuojamos aukštesniu darbo užmokesčiu, geresnėmis darbo sąlygomis ir kitais būdais.

Socdemų skrodimas. Vaidas Navickas

Nedera pamiršti ir to, kad labai išaugęs kiekybinis ir kokybinis darbo krūvis pareikalaus iš darbuotojų geresnių gebėjimų tai imperatyviai daug kartų įtvirtinta ASU strategijoje. Sėkmingai susidorojus su šiuo iššūkiu, darbuotojų kvalifikacija išaugs, kompetencija padidės, jie sukurs aukštesnės kokybės intelektualinį produktą. Tačiau aukštesnės kvalifikacijos darbas vėlgi privalo būti geriau atlyginamas.

  • Pasirinkite pasirinkimo sandorių lygį
  • Gal esame labiau panašūs į javų augintojus, kuriems metų rezultatai paaiškėja nupjovus ir iškūlus: tik suskaičiavus sąnaudas ir derlių, galima įvertinti, kokie buvo praėjusieji metai.

Strategijoje apie kompensacines priemones pedagogams, mokslo ir kitiems universiteto absolventų santykių strategija, išaugus jų darbo krūviui, pasakyta pernelyg mažai ir neaiškiai. Be to, dalis šių priemonių ne prekybos nekantrumu sistema nenumato kompensacijos už padidėjusią darbo apimtį ir intensyvumą bet, priešingai, sukuria prielaidas dar labiau jį padidinti.

Natūralu, kad šie reikalavimai didės.

  • Prekybos rodikliai akcijų rinka
  • Svarbios yra ir kompetencijos, ir asmeninės savybės.

II-oje strategijos kryptyje mokslo plėtra taip pat pasakyta tik tiek, kad darbuotojų motyvacijos, pripažinimo ir stimuliavimo sistemą dar reikia parengti. Tą patį randame VI-oje strategijos kryptyje bendruomeniškumaskurioje nurodyta parengti apmokėjimo sistemos modelį ir nepiniginių skatinimo priemonių tvarką.

Nuorodos kopijavimas

Tačiau nuo tokių priemonių parengimo tikriausiai ir reikėjo pradėti kurti strategiją. Aiškiau apibrėžto skatinimo pasigendama kalbant apie mokslo plėtojimą ir dėmesio universiteto bendruomenei didinimą. Pats principas yra neabejotinai teisingas, tačiau neaišku koks bus tas modelis ir kiek jis bus palankus darbuotojams. Pagaliau nėra suprantama, kodėl apie darbuotojų skatinimą III-je, IV-oje, V-oje, VII-oje, VIII-oje, IX-oje strategijos kryptyse apskritai nekalbama, nors tarptautiškumo sukūrimas, žinių sklaida visuomenėje, poveikio šalies ekonominiams-socialiniams procesams didinimas, universiteto infrastruktūros plėtra, jo įvaizdžio gerinimas ir vidinės kokybės užtikrinimas taip pat pareikalaus didelių darbo sąnaudų bei geresnių darbuotojų gebėjimų.

Aukštosios mokyklos veiklos geroji praktika

Kaip žinoma, daugelyje Europos Sąjungos šalių ir kitų pasaulio valstybių aukštųjų mokyklų dėstytojai ir mokslo darbuotojai yra apmokami nepalyginamai geriau negu Lietuvoje.

Sudominti juos darbu ASU juos bus galima tik atitinkamai skatinant materialiai. Iškyla klausimas, ar pakaks universitetui lėšų samdyti gerus užsienio specialistus šikšnosparnių prekybos sistema ar nesusidarys disproporcija tarp mūsų šalies piliečių ir užsieniečių, apmokant jiems už darbą?

universiteto absolventų santykių strategija oksfordo universiteto tyrimų strategija

Strategijoje teisingai akcentuojami kursai, stažuotės ir darbuotojų švietimas kitais būdais. Tačiau nėra aišku, ar visa tai bus daroma universiteto ar paties darbuotojo materialinių ir laiko išteklių sąskaita, nes kvalifikacijos kėlimas ir persikvalifikavimas atima ne tik daug laiko, pastangų bet ir lėšų.

Kita vertus, kelia abejonių ar strategijoje yra numatyta pakankamai daug bei tinkamų šių priemonių darbuotojams tobulėti.

universiteto absolventų santykių strategija prekybos veiklos strategija

Neaišku, ar plačiai bus universiteto absolventų santykių strategija andragogikos suaugusių švietimo mokymai, nežinia kokią bendruomenės narių dalį apims savęs pažinimo ir bendravimo paskaitos, juolab, kad tokio pobūdžio kultūrinių renginių numatyta tik po du kasmet. Strategijoje pernelyg maža dėmesio skirta darbuotojų prarastų fizinių ir dvasinių jėgų atkūrimui, nors universitetas turi sveikatą stiprinančio statusą.

Veiklos įvertinimas ir akreditavimas

Be to, šiuo klausimu strategijoje esama neaiškumų. Neaišku, ar šios bazės tebetarnaus bendruomenės narių poilsiui bei sveikatingumui.

universiteto absolventų santykių strategija vertės diagramos dvejetainių parinkčių strategija

Neužsiminta apie šiuo metu universiteto valdomas poilsio bazes Šventojoje ir Lazdijų rajone, apskritai strategijoje apie darbuotojų relaksaciją ir poilsio sferos plėtojimą beveik nekalbama. Blogiausiu atveju jie nebus pasiekti, nors darbuotojų padėtis apskritai pablogės.

universiteto absolventų santykių strategija katie pamokos dvejetainiai variantai

Kai kurių strategijos tikslų, uždavinių ir priemonių prieštaringumas. Kai kuriais atvejais uždaviniai neišplaukia iš keliamų tikslų pvz. Viena iš problemiškiausių strategijos dalių šia prasme yra VI-oji strategijos kryptis.

Visų pirma, nėra aišku kaip bus siekiama daugelio numatytų tikslų, nes daugelis uždavinių pvz.

universiteto absolventų santykių strategija geriausios dienos strategijos