Taisyklės

 

Sodybos „Baltų žemė“ vidaus tvarkos taisyklės

Sodybos teritorijoje svečiai gali naudotis:
•    laužaviete;
•    šašlykine;
•    sporto aikštelėmis ir sporto inventoriumi (pateikiamas nemokamai atsakingam asmeniui);
•    šaudymas lankais;
•    pirtimi (už papildomą mokestį);
•    kubilu (už papildomą mokestį);
•    svečiai gali maudytis ežere, tam skirtose maudymosi vietose;
•    plaukioti valtimi ir žvejoti;
•    grybauti, uogauti aplinkiniuose miškuose.


Svečiai privalo :
•    rezervavus sodybą sumokėti avansą, kuris sudaro ketvirtadalis sumos;
•    atvykę į sodybą, sumokėti pilną nuomos kainą;
•    svečiams neišbuvus numatyto (sutarto) nuomos laiko, nuomos mokestis negrąžinamas;
•    susipažinti su saugaus elgesio bei vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis;
•    užsisakius papildomas mokamas sodybos paslaugas, už jas sumokėti;
•    prieš išvykstant iš sodybos, dalyvauti atiduodant kambarių raktus bei kartu apžiūrėti materialines vertybes su sodybos šeimininku ar nepadaryta žala.


Sodyboje draudžiama :
•    patalpose rūkyti (tam sodyboje yra skirtos vietos);
•    kurti laužus tam nenumatytose vietose;
•    be šeimininko leidimo atsivežti ir laikyti sodyboje šunis bei kitus gyvūnus;
•    be šeimininkų leidimo nešti ar perkelti sodybos inventorių į kitas vietas;
•    užsisakyti kitas paslaugas ir pramogas, nesuderinus su šeimininkais.

Atsakomybė:
•    svečiai visiškai materialiai atsako už sugadintą ar sunaikintą sodyboje ir jos teritorijoje esantį kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą (už padarytą materialinę žalą klientas atsako LR įstatymų nustatyta tvarka);
•    jei nuostolių padaro kliento nepilnamečiai vaikai, juos privalo atlyginti tų vaikų tėvai arba globėjai;
•    klientui ar jo vaikams susižalojus patiems, ar sugadinus savo turtą dėl savo kaltės, pažeidžiant saugaus poilsio ir sporto sąlygas, sodybos savininkas už tai neatsako.