Prekybos strategijų tyrimo darbai. Rinkodaros diplominiai darbai | Šbaltuzeme.lt


Darbo tikslas: Prekybos strategijų tyrimo darbai drabužių asortimento ir vartotojų elgsenos tyrimą. Prekių asortimentas. Prekių asortimento klasifikavimas.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Prekių asortimento formavimą įtakojantys veiksniai. Drabužių asortimento anketinės apklausos analizė. Anketinės apklausos pasirinkimo prielaidos. Anketinės apklausos rezultatų analizė. Rinkodara, kursinis darbas 21 puslapis Draudimo paslaugų reklamos rinkų Europos Sąjungos ES šalyse specifikos tyrimas Įvadas.

Teorinė dalis.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Draudimo samprata. Akcinė draudimo įmonė.

Draudimo draugija. Draudimo paslaugų reklama.

Marketingo esmė ir reikšmė įmonės veikloje. Marketingo samprata.

Draudimo paslaugų reklamos tipai. Reklamos priemonės. Reklamos perteikimo priemonių privalumai ir trūkumai. Tarptautinis marketingas ir reklama. Tarptautinės reklamos problemos. Tarptautinis reklamos reguliavimas. Analitinė dalis.

UAB "Ergo Lietuva" reklamos analizė. Užsienio draudimo rinkų analizė. Projektinė dalis. Galimi alternatyvūs reklamavimosi būdai. Pagrindiniai rezultatai ir išvados. Rinkodara, kursinis darbas 28 puslapiai Duonos vartotojų sprendimų priėmimo proceso modeliavimas Įvadas.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Aprašomoji dalis. Duonos ir jos gaminių rinkos apžvalga ir vartojimo tendencijos Lietuvoje. Duonos ir jos gaminių vartotojų sprendimų tipai. Vartotojų sprendimų priėmimo procesas ir jį įtakojantys veiksniai. Aiškinamoji dalis. Tyrimo metodikos pagrindimas.

Prekybos strategijų tyrimai

Anketa ir jos rezultatai. Prognostinė dalis. Išplėstinis vartotojų sprendimų priėmimo proceso modelis.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Išvados ir rekomendacijos. Priedas 1. Rinkodara, kursinis darbas 19 puslapių E-marketingas Įvadas. Nuo informacinės visuomenės — į interneto visuomenę.

Virtualių bendruomenių raida. Virtualių ir realių bendruomenių sulyginimas. Visuomenės virtualizavimas. Virtualių bendruomenių kūrimas ir formavimas.

Lidl analizė

Virtualių bendruomenių susitikimo vieta. Pašto konferencijos.

Tyrimo pristatymas. Tyrimo eiga. Lietuvos mažmeninės prekybos rinkos atstovų apžvalga. Tyrimo rezultatų pristatymas. Tyrimo apibendrinimas.

Bendravimas realiame laike — chat. Atvira informacijos visuomenė. Virtualių bendruomenių ateities perspektyvos. Populiariausios Lietuvos svetainės. Naršymo internete tikslai. Netradicinė karjera bendruomenėse.

Elektroninių bendruomenių tyrimas. Virtualių bendruomenės narių tipai. Virtualių bendruomenių nauda visuomenei.

Virtualių bendruomenių žala visuomenei. AB "Linų audiniai" veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Eksporto plėtros galimybių įmonėje analizės teoriniai aspektai. Eksporto apibrėžimas.

Plėtros aspektai. Firmos strategijos tikslinė orientacija. Eksporto strategijų įgyvendinimas.

AB "Linų Audiniai" eksporto plėtros galimybės. AB "Linų Audiniai" vizijos, misijos ir tikslų analizė. AB "Linų Audiniai" eksporto asortimento ir rinkų analizė. AB "Linų Audiniai" eksporto plėtros strateginiai sprendimai.

prekybos strategijų tyrimo darbai

Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų žodynas. Rinkodara, kursinis darbas 19 puslapių.

prekybos strategijų tyrimo darbai