Prekybos elektros energija strategijos


Joje numatyti veiklos tikslai, jų įgyvendinimo programos ir finansiniai rezultatai.

Energetinė nepriklausomybė Lietuva po IAE sustabdymo tapo gerokai labiau priklausoma nuo elektros energijos ir iškastinio kuro importo.

Remiantis strategija, visos Grupės įmonių vertę iki ųjų siekiama padidinti 2 kartus. Per pastaruosius metus pavyko padidinti Grupės veiklos efektyvumą ir pelningumą, tačiau konkurencija rinkoje sparčiai didėja, kuro kainos auga.

Vienas iš svarbiausių naujojoje strategijoje įtvirtintų siekių —tvarus vertės didinimas energetikoje atspindimas ir įmonių grupės misijoje.

šanchajaus vertybinių popierių biržos pasirinkimo sandoriai akcijų rinkos prekybos strategija

Grupė sieks užtikrinti balansą tarp turto grąžos, indėlio didinant šalies ūkio konkurencingumą, atsakingos ir skaidrios veiklos. Sieksime Grupės vertę skaičiuojant kaip EBITDA rodiklio išvestinį dydį padidinti 2 kartus, sieksime, kad investicijos būtų ekonomiškai pagrįstos, o jų grąža — ne mažesnė nei kitų savo veikla palyginamų Europos energetikos sektoriaus įmonių.

Grupė planuoja diversifikuoti gamybos portfelį, investuoti į prekybos elektros energija strategijos veiklos ir paslaugų kokybės gerinimą bei vystyti naujas veiklas.

Per laikotarpį iki metų į plėtrą Grupė numato investuoti apie 2—3 mlrd. Renkantis finansavimo instrumentus ir finansavimui reikalingo kapitalo šaltinius bus siekiama įvertinti visas galimybes: nuo įprastinių finansų rinkų siūlomų priemonių iki institucinių investuotojų, pensijų fondų ar obligacijų plėtros projektų finansavimui.

kokiu tarifu apmokestinamos akcijų pasirinkimo sandoriai ką reiškia neinvestuotos akcijų opcionai

Didesnio lankstumo renkantis finansavimo būdus bus siekiama skaidria ir stabilia veikla, laikantis pripažintų tarptautinių korporatyvinio valdymo gerųjų praktikų, atsižvelgiant į Lietuvos kapitalo rinkos skatinimo galimybes didinančias investuotojų ir kreditorių konkurenciją. Taip pat bus siekiama dar didesnio efektyvumo optimizuojant ar centralizuojant ir pagalbines funkcijas, diegiant inovacijas, nuolat tobulinant veiklos procesus.

Bendrų vertybių diegimas, kryptingas kompetencijų formavimas ir visos organizacijos brandos didinimas bus itin svarbūs siekiant strategijos tikslų.

Spausdinti Baltijos šalių elektros energetikos sistemos dažnį šiandien centralizuotai valdo ir koordinuoja dispečerinė Rusijoje, todėl energetinės integracijos į Europa kontekste Lietuva, Latvija ir Estija iki šiol yra izoliuota energetinė sala. Energetinė Baltijos šalių izoliacija Europos Sąjungoje bus visiškai panaikinta tik elektros energetikos sistemai tapus visaverte Europos elektros infrastruktūros, rinkos ir sistemos dalyve, t. Šiam tikslui pasiekti rengiami teisės aktai, įgyvendinami elektros tinklo kodeksai, bei elektros tinklų operatorių atliekama elektros energetikos sistemos pertvarka. Planuojama, kad sinchronizacijos projektas galėtų būti įgyvendintas nuo metų. Integruojantis į kontinentinės Europos tinklus ir prisijungiant prie vieningos Europos elektros rinkos, Lietuva siekia užtikrinti, kad visoms elektrinėms, iš kurių gaunama elektros energija būtų taikomi Europos Sąjungos lygio reikalavimai, įtraukiant ir elektrines esančias trečiosiose šalyse.

Grupės įmonės aptarnauja daugiau nei 1,5 mln. Bendrovė analizuoja grupės veiklą, reprezentuoja Grupę, įgyvendina akcininko teises ir pareigas, nustato veiklos gaires ir taisykles bei koordinuoja veiklą gamybos, komercijos, finansų, teisės, strategijos ir plėtros, žmogiškųjų išteklių, rizikos valdymo, audito, technologijų, komunikacijos ir kitose srityse.

prekybos sistemos palaikymo analitikas 7 dvejetainių parinkčių apžvalga