Geriausia darbo vietų įvairovės strategija.


Sekite naujienas

Europos įmonių geriausia darbo vietų įvairovės strategija ateičiai. Nauja pasaulyje konkurencingos, žaliosios ir skaitmeninės Europos pramonės strategija Europos Komisija pristato naują strategiją, kuria siekiama padėti Europos pramonei imtis dvejopo perėjimo — prie neutralaus poveikio klimatui ekonomikos ir prie skaitmeninės lyderystės.

Šiuo metu, kai vyksta geopolitiniai pokyčiai ir didėja pasaulinė konkurencija, strategija siekiama skatinti Europos konkurencingumą ir strateginį savarankiškumą.

forex brokeriai kanados metatrader kaip parduoti pirkimo pasirinkimo sandorius

Iniciatyvų rinkinyje išdėstytas naujas Europos vertybėmis ir socialinės rinkos tradicijomis tvirtai pagrįstas požiūris į Europos pramonės politiką. Jame išvardyti įvairūs veiksmai, kuriais remiami visi Europos pramonės subjektai, be kita ko, didelės ir mažos įmonės, novatoriškos pradedančiosios įmonės, mokslinių tyrimų centrai, paslaugų teikėjai, tiekėjai ir socialiniai partneriai.

prekybos rodikliai akcijų rinka tradorax dvejetainiai opcionai

Specialios mažosioms ir vidutinėms įmonėms MVĮ skirtos strategijos tikslas — sumažinti biurokratizmą ir padėti daugeliui Europos MVĮ užsiimti verslu bendrojoje rinkoje ir už jos ribų, gauti finansavimą ir pirmauti vykdant skaitmeninę ir žaliąją pertvarkas.

Šiandienos iniciatyvos taip pat apima konkrečius veiksmus, kuriais šalinamos kliūtys, trukdančios gerai veikti bendrajai rinkai — didžiausiam Europos turtui, kad visos mūsų įmonės galėtų augti ir konkuruoti Europoje ir už jos ribų. Ji veikia geriausiai, kai ji remiasi tuo, kas ją daro stiprią: savo žmonėmis ir jų idėjomis, talentais, įvairove ir verslumo dvasia.

Dabar, kai pasaulyje, kuris tapo nestabilesnis ir nenuspėjamesnis, Europa pradeda vykdyti savo plataus užmojo skaitmeninę ir žaliąją pertvarkas, tai kaip niekad svarbu.

pergalinga prekybos sistema kaip prekiauti puikiais banko pasirinkimo sandoriais galiojimo pabaigos dieną

Europos pramonė turi viską, ko reikia, kad pirmautų, ir padarysime viską, ką galime, kad ją paremtume. Mūsų įmonės — didelės ir mažos — mums užtikrina darbo vietas, gerovę ir strateginį savarankiškumą.

Norint naujomis geopolitinėmis aplinkybėmis valdyti žaliąją bei skaitmeninę pertvarkas ir išvengti priklausomybės nuo išorės subjektų, reikia radikalių pokyčių ir juos pradėti reikia dabar. Europa taptų neutralaus poveikio klimatui žemynu, ir formuoti Europos skaitmeninę ateitį. Strategijoje nurodytos pagrindinės Europos pramonės pertvarkos varomosios jėgos ir siūlomi išsamūs būsimi veiksmai, be kita ko: Intelektinės nuosavybės veiksmų planas, kuriuo siekiama išsaugoti technologinį suverenumą, skatinti sudaryti vienodas sąlygas visame pasaulyje, geriau kovoti su intelektinės nuosavybės vagystėmis ir pritaikyti teisinę sistemą prie žaliosios ir skaitmeninės pertvarkų.

Įvairovės ir įtraukties užtikrinimas darbo vietoje

Kadangi konkurencija parodo, ką mūsų įmonės turi geriausia, šiuo metu vykdoma ES konkurencijos taisyklių peržiūra, įskaitant kartu atliekamą susijungimų kontrolės vertinimą ir valstybės pagalbos dvejetainiai parinktys belgijos forumas tinkamumo patikrą, užtikrins, kad mūsų taisyklės atitiktų paskirtį, kai ekonomika sparčiai kinta, vis labiau skaitmenėja ir kai vis plačiau taikomas žaliosios ir žiedinės ekonomikos modelis.

Mums reikia, kad ES ir už jos ribų konkurencija būtų sąžininga. Komisija ne tik kuo geriau išnaudos savo prekybos apsaugos mechanizmų galimybes, bet ir iki  m.

Su užsienio subsidijomis susijęs klausimas bus sprendžiamas  m. Tai bus daroma kartu atsižvelgiant į šiuo metu Pasaulio prekybos organizacijoje vykdomą pasaulinių pramonės subsidijų taisyklių griežtinimą ir veiksmus, kuriais siekiama išspręsti nesamų abipusių galimybių dalyvauti viešuosiuose pirkimuose trečiosiose šalyse klausimą.

Visapusiškos priemonės, kuriomis siekiama modernizuoti energijai imlias pramonės šakas ir sumažinti jų priklausomybę nuo iškastinio kuro, remti tvaraus ir išmaniojo judumo pramonės šakas, didinti energijos vartojimo efektyvumą ir užtikrinti pakankamą ir nuolatinį mažo anglies dioksido kiekio energijos tiekimą konkurencingomis kainomis.

ir akcijų pasirinkimo sandoriai es emisijos prekybos sistema

Europos pramoninio ir strateginio savarankiškumo didinimas: svarbiausiųjų žaliavų tiekimo užtikrinimas įgyvendinant Svarbiausiųjų žaliavų ir vaistų veiksmų planą, grindžiamą nauja ES vaistų strategija, ir remiant strateginės skaitmeninės infrastruktūros ir bazinių didelio poveikio technologijų plėtrą.

Švaraus vandenilio aljansas, kurio tikslas — paspartinti pramonės priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimą ir išlaikyti pramonės pirmavimą. Paskui būtų sudaryti mažo anglies dioksido kiekio pramonės, pramoninių debesijų bei platformų ir žaliavų aljansai.

  • Įvairovės ir įtraukties užtikrinimas darbo vietoje Microsoft Team spalio 30, Kurti darbo vietas, vadovaujantis  kultūrinės įvairovės  ir įtraukties principais — ne tik siekti teisingumo.

Papildomi teisės aktai ir rekomendacijos dėl žaliųjų viešųjų pirkimų. Vėl atkreiptas dėmesys į inovacijas, investicijas ir įgūdžius. Be visapusiškų veiksmų, tiek horizontaliųjų, tiek skirtų konkrečioms technologijoms, Komisija sistemingai analizuos įvairių pramonės ekosistemų riziką ir poreikius. Atlikdama šią analizę, Komisija glaudžiai bendradarbiaus su įtraukiu ir atviru pramonės forumu  jis turi būti įsteigtas iki  m.

Forumas jungs pramonės, įskaitant MVĮ, didelių įmonių, socialinių partnerių, mokslininkų, taip pat valstybių narių ir ES institucijų atstovus.

Metodinių rekomendacijų dėl ikimokyklinio ugdymo organizavimo formų įvairovės pristatymas

Prireikus konkrečių sektorių ekspertai bus kviečiami dalytis savo žiniomis. Visus dalyvius ir toliau burs Komisijos rengiamos kasmetinės pramonės dienos. Jos sukuria dvi iš trijų darbo vietų ir yra labai svarbios šio naujo požiūrio į pramonę sėkmei.

prekybos tigro sistemos reikalavimai gilij nerv tinklo akcij prekyba

Strategijos tikslas — padėti MVĮ tapti dvejopo perėjimo proceso lyderėmis, o tai, be kita ko, reiškia, kad reikia užtikrinti tinkamus įgūdžius. Kad MVĮ pajėgtų pasirengti perėjimui, Komisija atnaujins Europos geriausia darbo vietų įvairovės strategija tinklą — į jį įtrauks specialių patarėjų tvarumo klausimais.

Kaip įvairovė ir įtrauktis gali pagerinti jūsų finansinius rezultatus

Ji taip pat išplės skaitmeninių inovacijų centrus visuose Europos regionuose, kad MVĮ galėtų integruoti skaitmenines inovacijas. Ji taip pat geriausia darbo vietų įvairovės strategija galimybių savanoriškai veiklai ir mokymui skaitmeninių technologijų srityje.

Kad MVĮ būtų lengviau veikti bendrojoje rinkoje ir už jos ribų, Komisija siūlo imtis veiksmų, kad būtų pašalintos reguliavimo ir praktinės kliūtys užsiimti verslu arba plėsti veiklą. Be kita ko, Komisija deda daugiau pastangų, kad užtikrintų greitą atsiskaitymą, visų pirma sukurdama naują virtualią observatoriją, taip pat pasitelkdama alternatyvų ginčų sprendimą.

Ji taip pat suteiks daugiau galių moterims užsiimti verslu, nes skatins investicijas į moterų vadovaujamas įmones ir fondus.

Be to, Komisija ragina valstybes nares užtikrinti, kad įmonėms būtų teikiama vieno langelio principu grindžiama pagalba. Siekiama, kad Europa taptų geriausia vieta pradėti verslą ir augti.

Komisija bendradarbiaus su valstybėmis narėmis dėl ES startuolių standarto, kad būtų dalijamasi geriausios praktikos pavyzdžiais ir jie būtų taikomi siekiant paspartinti aukštųjų technologijų MVĮ ir pradedančiųjų įmonių augimą.

prekiaujama dvejetainiais opcionais iq pasirinkimas vs prekyba 212