Žalios naftos svyravimo prekybos strategijos. PRANEŠIMAS Uždavinių, susijusių su apsirūpinimu nafta, sprendimo būdai - A/


žalios naftos svyravimo prekybos strategijos

Komisijos pasiūlymą dėl naujos Direktyvos, kuria valstybės narės įpareigojamos išlaikyti privalomąsias žalios naftos ir arba naftos produktų atsargas COM— atsižvelgdamas į m. Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl energijos tiekimo saugumo, — atsižvelgdamas į pirmininkaujančios valstybės narės parengtas  m.

žalios naftos svyravimo prekybos strategijos

Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl aukštų maisto produktų ir naftos kainų įtakos politikai, — atsižvelgdamas į  m. Energy Information Administration duomenimis, pasaulinė naftos paklausa  m.

Europos Sąjungoje sudarys 35 proc. Europos Sąjungos priklausomybė nuo naftos importo padidės iki 95 proc. Europos Vadovų Taryboje; pažymi, kad svarbu teisingai pagal tarptautinę teisę paskirstyti angliavandenilių išteklius Arkties regione siekiant užtikrinti bendrą tarptautinį stabilumą; ragina Komisiją savo komunikate dėl strateginių su Arktimi susijusių klausimų skirti ypatingą dėmesį angliavandeniliams.

žalios naftos svyravimo prekybos strategijos

JAV dolerių; ragina Komisiją ir valstybes nares vykdant atitinkamų sričių politiką imtis investicijas skatinančių priemonių, ypač Europos Sąjungoje; šiuo požiūriu pabrėžia ilgalaikio investicijų saugumo užtikrinimo svarbą; vis dėlto atmeta nuostatą pakeisti privatų kapitalą viešosiomis lėšomis;